Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijziging WW-sectorpremie per 1-1-2020

Op dit moment wordt de hoogte van de WW-premie bepaald door de sector waarin de werkgever behoort. Vanaf 2020 wordt de premie niet meer per sector bepaald, maar wordt gekeken naar de contracten van de werknemers.

De lage premie gaat alleen gelden voor werknemers die aan de volgende eisen voldoen:

  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.
  • De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd.
  • In de arbeidsovereenkomst zijn er 3 of meer contracturen per week overeengekomen.

Voor oproepcontracten en/of tijdelijke contracten betaal je de hoge WW-premie.

De definitieve premies zijn nog niet bekend, momenteel is de voorlopige inschatting 2,78% voor de lage WW-premie en 7,78% voor de hoge. In de nieuwe wet staat in ieder geval omschreven dat het verschil tussen de lage en hoge premie 5% is.

De aanleiding voor deze wetswijziging is dat de Belastingdienst steeds meer moeite heeft met het bepalen van de sector, omdat veel bedrijven niet meer in één sector zijn in te delen. Verder wil de overheid contracten voor onbepaalde tijd stimuleren.

Heb je hier nog vragen over? Neem contact op met onze salarisadviseurs via info@primawerkenmens.nl