Van werktijdverkorting naar NOW

De op 12 maart 2020 opengestelde regeling voor werktijdverkorting is ingetrokken omdat er door ontzettend veel ondernemers een beroep werd gedaan op deze regeling. De overheid komt ondernemers financieel wel tegemoet met de nieuwe regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling zal de werkgevers sneller financieel tegemoetkomen dan bij de regeling voor de werktijdverkorting en geldt voor bedrijven van alle omvang.
De NOW regeling houdt het volgende in:

– Werkgevers kunnen bij het UWV een voorschot ontvangen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Dit voorschot geldt voor zowel vaste medewerkers als voor medewerkers met een flexibel contract. De werkgever dient wel het salaris aan de betrokken werknemers 100 % door te betalen.
– De periode van de tegemoetkoming bedraagt drie maanden en kan éénmalig nogmaals met drie maanden worden verlengd. Aan deze verlenging kunnen voorwaarden worden gesteld.

Uiteraard is de maatregel wel aan een aantal voorwaarden verbonden:
– Werkgever moet vooraf binden aan de verplichting dat, tijdens de looptijd van bovenstaande tegemoetkoming, er géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen wordt aangevraagd voor de medewerkers;
– Er wordt een omzetverlies van tenminste 20% verwacht;
– Voor de hoogte van de tegemoetkoming is een staffel opgesteld. Deze geeft aan hoeveel tegemoetkoming een werkgever krijgt in relatie met de terugloop van de omzet.

  • Indien de omzet met 100% terugloop, bedraagt de tegemoetkoming 90 % van een loonsom (dit is het totaalbedrag dat een werkgever betaalt aan salarissen en daarmee samenhangende premies en belastingen) van een werkgever.
  • Indien de omzet met 50 % terugloopt, bedraagt de tegemoetkoming 45 % van de loonsom van een werkgever.
  • Indien de omzet met 25 % terugloopt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5 % van de loonsom van de werkgever.

 

De volgende zaken zijn ook nog van belang, indien er gebruik gemaakt wordt van de NOW.
– Als er gebruik gemaakt wordt van de NOW, verstrekt het UWV op basis van de aanvraag een voorschot van 80 % van de verwachte tegemoetkoming.
– Voor grote aanvragen, waarvan de hoogte nog nader bepaald wordt, is een accountantsverklaring vereist.
– Achteraf wordt de tegemoetkoming definitief vastgesteld en bekeken wat de werkelijk daling is van de omzet. Hier wordt bepaald of het voorschot wat betaald is, overeenkomt met de omzetdaling. Dit kan resulteren in een nabetaling van het UWV aan de werkgever of een terugvordering. Het achteraf moeten terugbetalen van een te veel ontvangen tegemoetkoming is een risico waar rekening mee gehouden dient te worden.

Momenteel is het nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de NOW. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Het omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming, derhalve met terugwerkende kracht. Indien er al een toekenning is voor de werktijdverkorting, blijft deze voor die periode van kracht. Verlenging van deze vergunning valt onder de nieuwe regels. Als er een aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend, maar nog niets besloten is, wordt de aanvraag beschouwd als een aanvraag onder de nieuwe regeling (NOW).

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met onze consultants via 0493-322948 of via info@primawerkenmens.nl.