Update over het corona virus
Ieder moment van de dag word je overspoeld met nieuws over corona. De impact is gigantisch en het raakt de ene organisatie nog meer dan de andere organisatie. We merken dat er veel verschil is tussen manieren hoe bedrijven hiermee omgaan, de dienstverlening en visie op corona zorgt met name voor de diversiteit aan (voorzorg)maatregelen.

Wanneer is er recht op loondoorbetaling?
Werknemers die door klachten van het coronavirus zichzelf ziekmelden hebben recht op loondoorbetaling. Als de medewerker op vakantie is en daar in quarantaine moet blijven, heeft hij of zij ook recht op loondoorbetaling. Het gaat in principe niet van het vakantiesaldo af. Als er na overleg bij beginnende klachten besloten wordt om thuis te blijven, heeft de medeweker ook recht op loondoorbetaling als er geen mogelijkheid voor thuiswerken is.

 Hoe ga je als werkgever om met bepaalde situaties?

 • Medewerker:
  Een medewerker zonder klachten mag niet zelf beslissen om preventief thuis te blijven.
 • Oproepkracht:
  Als een oproepkracht wegens corona niet meer opgeroepen wordt, dan zal de oproep die al gedaan is, moeten worden doorbetaald. Daarnaast kan het wettelijk rechtsvermoeden gelden: doorbetaling van de in de voorbije drie maanden gemiddelde gewerkte uren.
 • Schoolgaande kinderen die thuis blijven:
  Als de school sluit en het kind moet worden opgevangen, heeft de werknemer recht op loon om enkel de opvang te regelen. Daarna is sprake van het opnemen van verlof of het inleveren van tijd voor tijd uren.
 • Openbaarvervoer:
  Als het openbaarvervoer niet ter beschikking wordt gesteld dan zou eventueel sprake kunnen zijn van thuiswerken. Als dat geen optie is, dan is alleen doorbetaling van loon noodzakelijk om vervangend vervoer te regelen.

 

Extra maatregelen vanuit de overheid
Van werktijdverkorting naar NOW
De op 12 maart 2020 opengestelde regeling voor werktijdverkorting is ingetrokken omdat er door ontzettend veel ondernemers een beroep werd gedaan op deze regeling. De overheid komt ondernemers financieel wel tegemoet met de nieuwe regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling zal de werkgevers sneller financieel tegemoetkomen dan bij de regeling voor de werktijdverkorting en geldt voor bedrijven van alle omvang. Op ons kenniscentrum vind je meer informatie over de NOW maatregel.

BMKB
Om mkb-bedrijven te helpen met financiële problemen als gevolg van het coronavirus bekijkt het ministerie van Economische Zaken nu of zij de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) kan uitbreiden. Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten en hiermee kunnen bedrijven tegen gunstigere voorwaarden lenen, bijvoorbeeld om rekeningen te betalen. Eerder werden ondernemers die last hadden van de PFAS- en stikstofproblematiek al via de BMKB geholpen.

Fiscale maatregelen
Als je als ondernemer op papier kunt aantonen dat je door het coronavirus financieel in de problemen komt, hoef je voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting af te dragen aan de belastingdienst. Het kabinet hoopt zo de economische pijn iets te verzachten.

Wil je meer weten over de consequenties van het corona virus? Neem contact op met onze consultants via 0493-322948 of via info@primawerkenmens.nl.