SLIM-subsidie

Je medewerkers continu laten ontwikkelen is ontzettend belangrijk. Echter is dit een behoorlijke investering voor veel werkgevers. Het ontbreekt vaak aan tijd, geld, kennis en capaciteit om deze investering mogelijk te maken. De overheid stimuleert MKB organisaties d.m.v. de SLIM subsidie, dit met als doel medewerkers langdurig inzetbaar en productief te houden. Vanuit de overheid wordt € 48 miljoen beschikbaar gesteld om ontwikkeling van medewerkers binnen MKB bedrijven te stimuleren.

Subsidiebedrag (max) Subsidiepercentage
Individueel mkb  € 24.999 Klein mkb 80%
Middelgroot mkb 60%
Samenwerkingsverband  € 500.000 per project  60%
Groot bedrijf*  € 200.000  60%
Landbouwbedrijf**  € 20.000

 

* Alleen grote bedrijven in de sectoren horeca, recreatie en landbouw kunnen SLIM-subsidie aanvragen.
** Voor bedrijven in de landbouwsector gelden afwijkende subsidiebedragen.

Welke kosten worden vergoed?

Onder subsidiabele kosten vallen externe kosten (bijvoorbeeld het inhuren van Prima Werk en Mens) en de eigen loonkosten. Let op! Hiermee wordt bedoeld: als een leidinggevende een loopbaangesprek heeft met de medewerker dan worden de loonkosten van de leidinggevende vergoed, maar niet de loonkosten van de betreffende medewerker.

Waarvoor kan je SLIM-subsidie aanvragen?
Als je een project gaat uitvoeren op het gebied van een ‘leven lang ontwikkelen’, kan je SLIM-subsidie aanvragen. SLIM is bestemd voor drie soorten projecten:

 1. Doorlichting van de onderneming
  • het doorlichten van het bedrijf om de scholingsbehoefte en ontwikkelbehoefte van de onderneming inzichtelijk te maken
 2. Verkrijgen loopbaanadviezen
  • het opstellen van loopbaanadviezen voor medewerkers om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen
 3. Ontwikkeling en toepassing van stimulerende methodiek 
  • het ontwikkelen en implementeren van een methode om een leerrijke werkomgeving te creëren.
  • Bijvoorbeeld: het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden via taakroulatie of taakaanpassing of het opzetten van een systeem voor periodieke ontwikkelgesprekken.

 

Aanvragen van de SLIM- subsidie

De SLIM-subsidie is een nieuw subsidieprogramma dat loopt van 2020 tot 2025. De regeling is als eerst open gegaan in 2020. In 2021 kan de SLIM-subsidie aangevraagd worden van 2 maart t/m 31 maart en 1 september t/m 30 september.

Rol van Prima Werk en Mens

Vanuit de huidige dienstverlening van Prima Werk en Mens is er een speciaal SLIM product ontwikkeld wat ingezet kan worden bij MKB bedrijven. Onderdelen die hierin opgenomen zijn:
Stap 1. Het strategisch opleidings-/ontwikkelplan
Stap 2. 0-meting duurzame inzetbaarheid
Stap 3. Het strategisch opleidings-/ontwikkelplan uitvoeren
Stap 4. Invulling geven aan duurzame inzetbaarheid
Stap 5. DISC teamsessie
Stap 6. (DISC individuele coaching)
Stap 7. Leidinggevenden trainen in duurzame inzetbaarheid

Bij interesse kan dit product verder op maat gemaakt worden, zodat het volledig aansluit bij de ontwikkelbehoefte van ieder MKB bedrijf. Daarnaast kan ook hulp geboden worden bij de subsidieaanvraag.

Wil je meer weten over de SLIM- subsidie of de mogelijkheden vanuit Prima Werk en Mens? Neem contact op met onze consultants via 0493-322948 of via info@primawerkenmens.nl.