Payroll

In de huidige markt hoor je veel verschillende begrippen, zoals: uitzenden, payroll, detacheren, werving & selectie. Waar zitten de verschillen en wat past in jouw situatie?

Het verschil tussen uitzenden/detacheren en payroll kan het beste als volgt worden uitgelegd: bij uitzenden en detacheren wordt de nieuwe medewerker voor jou geworven en vervolgens op de loonlijst van dat uitzend-/detacheringsbureau geplaatst.

Als je als ondernemer zelf een nieuwe medewerker hebt aangenomen, kun je er voor kiezen om deze op de loonlijst te plaatsen of het juridisch werkgeverschap uit te besteden. Je plaatst de medewerker vervolgens op de payroll en betaalt alleen voor de gewerkte uren. Je loopt minder risico en kunt gebruik maken van meer flexibiliteit.

Werkwijze & Kosten

Werkwijze

Wordt er momenteel gewerkt met een andere payroll organisatie en neemt Prima Werk en Mens de payroll over? Dan moet eerst duidelijk zijn wat jullie als inlener kunnen verwachten van Prima Werk en Mens. Vervolgens wordt er een sessie gepland op jullie locatie zodat wij kennis kunnen maken met de medewerker(s). Dan wordt de werkwijze toegelicht, de online omgeving wordt geïntroduceerd en er vindt een individuele contractbespreking plaats.  Dit doen we omdat medewerkers geen drempel moeten voelen om contact op te nemen met Prima Werk en Mens.

Na de aanname van een nieuwe kracht, wordt de medewerker bij Prima Werk en Mens aangemeld en wij pakken het traject verder op. De medewerker komt in dienst bij Prima Payroll Service. De arbeidsovereenkomst wordt opgesteld aan de hand van gemaakte afspraken (aantal uren en salaris). We vinden persoonlijk contact belangrijk en daarom vindt er middels een face-to-face afspraak een eerste kennismaking en contractbespreking plaats met de medewerker.

Efficiënt werken met innovatieve tools vinden we erg belangrijk bij Prima Werk en Mens. Middels een online omgeving/app heeft iedereen op elk gewenst moment noodzakelijk loongegevens bij de hand. Deze online omgeving kan zowel voor de ondernemer als de medewerkers worden gebruikt.

Vast aanspreekpunt

Niet iedere keer een ander gezicht of een andere stem. Bij Prima Werk en Mens vinden we het belangrijk dat er een relatie opgebouwd wordt. Danique zal daarom voor zowel de ondernemer als de medewerker het vaste aanspreekpunt zijn. Je kunt 5 dagen per week bij haar terecht met alle uiteenlopende vragen.

Kosten

Payroll is altijd gebaseerd op een factor. Door deze factor te vermenigvuldigen met het bruto uurloon van de medewerker weet je wat een medewerker jou per uur kost. Om loonkosten met elkaar te vergelijken is het belangrijk om precies te weten welke kosten meegenomen zijn in de factor. Denk bijvoorbeeld aan een lagere factor vanuit een payrollorganisatie maar waarbij de risico’s van ziekte nog steeds bij jou als ondernemer liggen.

Wij hanteren geen factor die we standaard kunnen communiceren. Prima Werk en Mens wil aan de hand van een persoonlijk gesprek een maatwerkoplossing samenstellen. De factor is afhankelijk van verschillende aspecten:

  • Is er al sprake van een gerelateerd arbeidsverleden door de medeweker?
  • Wordt er een cao gehanteerd?
  • Hoeveel medewerkers worden op de payroll geplaatst?
  • Wat is de leeftijd van de medewerkers?

“Benieuwd of payroll past in jouw situatie? Wij komen graag een keer vrijblijvend op de koffie.”

Neem contact op met Danique Korteknie.