Overgang ketenregeling: een contract wel of niet verlengen?

De huidige ketenregeling

In de huidige ketenregeling mag de totale periode van bepaalde tijdscontracten niet langer bedragen dan twee jaar.  Wanneer er sprake is van een tussenpoos van 6 maanden of korter, telt deze periode mee in de totale duur. Wanneer de tussenpoos langer dan 6 maanden is, wordt de gehele periode onderbroken waardoor de telling weer opnieuw begint. In totaal mogen er maximaal drie contracten worden aangegaan. Na de periode van 2 jaar, heeft de werknemer recht op een contract voor onbepaalde tijd. Bij minimaal 2 jaar in dienst en wanneer het contract door de werkgever wordt beëindigd, heeft de werknemer ook nog recht op een transitievergoeding.

De nieuwe ketenregeling

Vanaf 01 januari 2020 gaat de nieuwe ketenregeling in. In plaats van twee jaar, mag de totale periode van bepaalde tijdscontracten drie jaar duren. Nog steeds geldt bij een tussenpoos van 6 maanden of korter, dat deze periode wordt meegenomen in de totale duur. Ook blijft het maximum aantal bepaalde tijdscontracten onveranderd, namelijk drie contracten. De proeftijd bij een contract aangegaan voor 2 jaar of langer bedraagt 3 maanden. Wanneer je direct een contract voor onbepaalde tijd aangaat, telt de proeftijd 5 maanden. Daarnaast wijzigt het recht op transitievergoeding. Vanaf 2020 heeft de werknemer hier direct recht op, hier hangt geen periode meer aan vast. (Ook de hoogte en berekening ervan wijzigt.)

Waar moet ik rekening mee houden met het verlengen van aflopende contracten in 2019?
Voor contracten aangegaan vóór 2020 en die in 2020 of later eindigen, geldt géén overgangsregeling.

Enkele voorbeelden:

  1. Een contract dat op 31 december 2019 eindigt met een totale arbeidsduur van twee jaar. Op een 01 januari 2020 heeft de werknemer recht op een contract voor onbepaalde tijd. Het huidige contract is in 2019 geëindigd en valt dus nog in de ketenregeling van 2019.
  2. Een contract dat is aangegaan op 01 juli 2019 voor de duur van een jaar tot 01 juli 2020.
    Het contract eindigt in 2020, dan geldt de nieuwe ketenregeling. Je kunt dan nog een twee contracten met een totale duur van 2 jaar aangaan.
  3. Een contract dat op 31 januari 2020 eindigt met een totale arbeidsduur van twee jaar. Op 01 februari 2020 kan nog een contract van 1 jaar worden aangegaan. Het huidige contract is in 2020 geëindigd en valt dus in de ketenregeling van 2020

Wil je dat wij meekijken naar de mogelijkheden en je voorzien van advies met daarbij alle gevolgen van dien meegenomen? Bel dan gerust naar 0493-322948  en vraag het onze adviseurs.