Ziekteverzuim en re-integratie

Ontslag en NOW-regeling, mag het nu wel of niet?

Momenteel is ontslag een veelbesproken onderwerp. Er was namelijk veel discussie of er ontslag mocht plaatsvinden in combinatie met de NOW-regeling. Wij nemen je mee in de laatste ontwikkelingen.

‘Ja, ontslag mag plaatsvinden in combinatie met de NOW 2 regeling vanaf 1 juni 2020.’

Vanaf 1 juni 2020 wordt het tweede deel van
het pakket noodmaatregelen in het leven geroepen. In het eerste noodpakket beperkte de NOW-regeling de ontslagmogelijkheden op bedrijfseconomische gronden. In het tweede pakket is ontslag wel mogelijk terwijl je ook een beroep doet op de NOW-regeling. Echter mag je de NOW 2 regeling combineren met maximaal 20 ontslagaanvragen zonder ontslagboete. Bij meer dan 20 ontslagen zijn werkgevers verplicht vakbonden of de ondernemingsraad hierbij te betrekken.

Waarom ontslag?

Juist in tijden van crisis zijn ondernemers genoodzaakt om kritisch naar het personeelsbestand en de personeelskosten te kijken. Naast ontslag op bedrijfseconomische gronden zijn langdurig of frequent ziekteverzuim en ongewenst gedrag van een medewerker veel voorkomende oorzaken van ontslag. Iedere reden vraagt om een eigen, unieke aanpak.  Vanuit Prima Werk en Mens merken we dat ontslag een vak apart is en dat ondernemers baat hebben bij onze daadkrachtige werkwijze omtrent ontslag.

Onze werkwijze

Onze aanpak typeert zich door een pragmatische benadering. We zijn geen juristen of advocaten die alles vanuit wet- en regelgeving benaderen. We beginnen met het in kaart brengen van de situatie en het doel van de ondernemer scherp te krijgen. Vervolgens stellen we een concreet plan van aanpak op en indien de voorbereidingen gedaan zijn, gaan we over tot actie. Gedurende het proces zijn we niet alleen met de ondernemer in gesprek, maar juist ook met de medewerker. Onze tactische gesprekstechnieken en mensgerichte aanpak zorgen voor de gewenste resultaten.

Verschillende scenario’s

We begeleiden diverse ontslagcasussen. Van één specifieke ontslagcasus tot en met ondernemingen die een volledig reorganisatietraject ingaan. Ontslag is voor velen een traject waar veel negativiteit bij komt kijken. Wij vinden het een uitdaging om dit toch zo soepel en voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Ontslag is immers ooit noodzakelijk om verder te kunnen groeien met je bedrijf.

Laagdrempelig advies

Heb jij ook buikpijn van een aanstaande ontslagcasus? Of heb je vragen over jouw bedrijf in tijden van Corona in combinatie met de NOW-regeling en ontslag? Bel me en ik help je graag op een pragmatische manier met jouw ontslagvraag.

Hulplijn

Speciaal in deze tijden van crisis hebben we vrijblijvend de Prima Hulplijn in het leven geroepen. Neem direct contact op met 0493-322948 en Pauline Heling (ontslagexpert) zal je vraag beantwoorden. Je mag haar ook mailen: pauline@primawerkenmens.nl.