Alle vergoedingen die met personeel te maken hebben vallen onder de werkkostenregeling. Van de koffie op de zaak tot aan kerstpakketten, sportabonnementen, laptops etc.De WKR heeft 3 onderdelen:Nihilwaardering.Gerichte vrijstelling.Vergoedingen/verstrekkingen in de vrije ruimte....

Als eigenrisicodrager betaal je geen volledige Whk-premie, aangezien het WGA deel vervalt. Echter verzeker je dit bij een verzekeraar, waardoor de premie toch terugkomt in de loonadministratie. Daarbij verschillen de premies sterk per verzekeraar. Er zijn niet veel aanbieders, waardoor de premies niet veel lager zijn dan bij het UWV. Daarnaast riskeer je dat je maximaal 10 jaar opdraait voor de kosten van zieke medewerkers....

In de huidige ketenregeling mag de totale periode van bepaalde tijdscontracten niet langer bedragen dan twee jaar.  Wanneer er sprake is van een tussenpoos van 6 maanden of korter, telt deze periode mee in de totale duur. Wanneer de tussenpoos langer dan 6 maanden is, wordt de gehele periode onderbroken waardoor de telling weer opnieuw begint. In totaal mogen er maximaal drie contracten worden aangegaan. Na de periode van 2 jaar, heeft de werknemer recht op transitievergoeding....

Vanaf 01 november 2019 is het verplicht om in te loggen via eHerkenning. Diverse instanties maken er al gebruik van, per 01 november a.s. kun je niet anders dan inloggen via deze weg. Daarom is het belangrijk om nu actie te ondernemen....

Hoe stel jij het juist team samen? Hoe verloopt de communicatie en hoe zou de samenwerking in het team naar een hoger niveau getild kunnen worden?...

Per 1 januari 2019 is het kraamverlof vervangen door nieuwe, verruimde regels voor geboorteverlof: de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is hiermee gewijzigd....

Aan het einde van het afgelopen jaar ben je geattendeerd op de LIV/LKV berekening. Deze berekening is ingediend. Tot 1 mei 2019 heb je de tijd om de voorlopige berekening te controleren en eventuele correcties in te dienen....

Oftewel, risico-inventarisatie & -evaluatie. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers binnen jouw organisatie. Wanneer je personeel in dienst hebt, ben je verplicht een RI&E op te stellen voor jouw organisatie. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) maakt dit verplicht....

Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de nieuwe wet op 1 januari 2020 in werking treedt. Het kabinet wil met deze wet bereiken dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen, dus vaste arbeid wordt minder vast en flexibele arbeid wordt minder flexibel en daardoor dus minder aantrekkelijk....

Heb jij te maken met eigen kinderen die binnen jouw organisatie meewerken? Indien je aan onderstaande voorwaarden voldoet, is het mogelijk gebruik te maken van de Kalenderjaarregeling (KJ-regeling)....

Voor 2019 zijn er een aantal wijzigingen welke wij graag voor je op een rijtje zetten:...

Hoe gebruik jij als ondernemer de WKR? Voor veel ondernemers is dit een nog onbekende regeling, terwijl deze al vanaf 2012 van kracht is. Verder komt het veel voor dat de regeling onjuist, onvolledig of juist overmatig wordt benut....