Per 1 januari 2019 is het kraamverlof vervangen door nieuwe, verruimde regels voor geboorteverlof: de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is hiermee gewijzigd....

Aan het einde van het afgelopen jaar ben je geattendeerd op de LIV/LKV berekening. Deze berekening is ingediend. Tot 1 mei 2019 heb je de tijd om de voorlopige berekening te controleren en eventuele correcties in te dienen....

Oftewel, risico-inventarisatie & -evaluatie. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers binnen jouw organisatie. Wanneer je personeel in dienst hebt, ben je verplicht een RI&E op te stellen voor jouw organisatie. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) maakt dit verplicht....

Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de nieuwe wet op 1 januari 2020 in werking treedt. Het kabinet wil met deze wet bereiken dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen, dus vaste arbeid wordt minder vast en flexibele arbeid wordt minder flexibel en daardoor dus minder aantrekkelijk....

Heb jij te maken met eigen kinderen die binnen jouw organisatie meewerken? Indien je aan onderstaande voorwaarden voldoet, is het mogelijk gebruik te maken van de Kalenderjaarregeling (KJ-regeling)....

Voor 2019 zijn er een aantal wijzigingen welke wij graag voor je op een rijtje zetten:...

Hoe gebruik jij als ondernemer de WKR? Voor veel ondernemers is dit een nog onbekende regeling, terwijl deze al vanaf 2012 van kracht is. Verder komt het veel voor dat de regeling onjuist, onvolledig of juist overmatig wordt benut....

Tijdens de vakantieperiode kan het wel eens voor onduidelijkheid zorgen hoe een werkgever om moet gaan met de combinatie ‘zieke medewerker’ en ‘vakantie’....

Om boetes te voorkomen dient u organisatorisch een aantal maatregelen te nemen, zaken uitgebreid vast te leggen, juridisch verschillende documenten en processen te checken en technische aanpassingen te doen op het gebied van informatiebeveiliging. Ons AVG stappenplan kan u helpen....

Veel organisaties maken er gebruik van, een bedrijfswagen of pouleauto die door de medewerkers meegenomen mag worden voor het bezoeken van klanten. Het vraagt enige oplettendheid van zowel de berijders als de organisatie. ...

Bijna iedere ondernemer heeft er mee te maken; het verwerken van persoonsgegevens. Wat misschien vanzelfsprekend lijkt voor de business is over een tijdje een serieuze aangelegenheid. ...

Medewerkers in dienst nemen met een laag inkomen wordt gestimuleerd vanuit de overheid. Doormiddel van de LIV regeling worden de loonkosten van de werknemers verlaagd, maar de maximale vergoeding richting de werkgever kan oplopen tot € 2.000, per medewerker per jaar....