Jaarlijks in januari en juli worden de wettelijke minimumlonen verhoogd. Per 1 juli 2020 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 1,6%. In de tabellen zijn bedragen per maand, week en dag opgenomen uitgesplitst per leeftijd. Deze bedragen gelden per 01-01-2020 en gelden voor een fulltime werkweek....

Het tweede deel van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid in verband met Corona is gepubliceerd. De NOW 2.0 regeling wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Het doel blijft ongewijzigd: zoveel mogelijk banen en inkomens beschermen. De NOW 2.0 kan vanaf 6 juli 2020 worden aangevraagd....

Momenteel is ontslag een veelbesproken onderwerp. Er was namelijk veel discussie of er ontslag mocht plaatsvinden in combinatie met de NOW-regeling. Wij nemen je mee in de laatste ontwikkelingen. ...

Vanaf 01 november 2019 is het verplicht om in te loggen via eHerkenning. Diverse instanties maken er al gebruik van, per 01 november a.s. kun je niet anders dan inloggen via deze weg. Daarom is het belangrijk om nu actie te ondernemen....

Als werkgever wil je het liefste zo veel mogelijk te weten komen tijdens het sollicitatiegesprek over je eventuele nieuwe collega. Toch zijn er wettelijk een aantal zaken die je niet mag achterhalen tijdens het sollicitatiegesprek....

Je medewerkers continu laten ontwikkelen is ontzettend belangrijk. Echter is dit een behoorlijke investering voor veel werkgevers. Het ontbreekt vaak aan tijd, geld, kennis en capaciteit om deze investering mogelijk te maken. De overheid stimuleert MKB organisaties d.m.v. de SLIM subsidie, dit met als doel medewerkers langdurig inzetbaar en productief te houden. Vanuit de overheid wordt € 48 miljoen beschikbaar gesteld om ontwikkeling van medewerkers binnen MKB bedrijven te stimuleren....

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)Het LIV (het lage-inkomensvoordeel) / jeugd-LIV / LKV (het loonkostenvoordeel) zijn onderdelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Hieronder worden de voordelen toegelicht:...

Hoe is FinK ontstaan? - Blog van Femke Teunissen (mede-eigenaar van FinK). Financiële kwaliteit aanbrengen in organisaties, is wat we doen.Interim finance en werving & selectie zijn de manieren hoe we dit doen.Waarom we FinK zijn gestart lijkt me leuk om met jullie te delen....

Functionerings- en beoordelingsgesprekken, jaargesprekken, ontwikkelgesprekken, POP gesprekken, 360 graden feedback en ga zo maar door. Er zijn velen namen te bedenken die eigenlijk allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: werkgever en werknemer zitten samen om de ontwikkeling van de medewerker te bespreken....

Hier de thema’s nog eens kort op een rij:1. Ketenbepaling. Per 01-01-2020 vindt er een verandering plaats van 3 tijdelijke contracten in 2 jaar naar 3 tijdelijke contracten in 3 jaar....

Alle vergoedingen die met personeel te maken hebben vallen onder de werkkostenregeling. Van de koffie op de zaak tot aan kerstpakketten, sportabonnementen, laptops etc.De WKR heeft 3 onderdelen:Nihilwaardering.Gerichte vrijstelling.Vergoedingen/verstrekkingen in de vrije ruimte....

In de huidige ketenregeling mag de totale periode van bepaalde tijdscontracten niet langer bedragen dan twee jaar.  Wanneer er sprake is van een tussenpoos van 6 maanden of korter, telt deze periode mee in de totale duur. Wanneer de tussenpoos langer dan 6 maanden is, wordt de gehele periode onderbroken waardoor de telling weer opnieuw begint. In totaal mogen er maximaal drie contracten worden aangegaan. Na de periode van 2 jaar, heeft de werknemer recht op transitievergoeding....

Hoe stel jij het juist team samen? Hoe verloopt de communicatie en hoe zou de samenwerking in het team naar een hoger niveau getild kunnen worden?...