Vanaf 01 november 2019 is het verplicht om in te loggen via eHerkenning. Diverse instanties maken er al gebruik van, per 01 november a.s. kun je niet anders dan inloggen via deze weg. Daarom is het belangrijk om nu actie te ondernemen....

De op 12 maart 2020 opengestelde regeling voor werktijdverkorting is ingetrokken omdat er door ontzettend veel ondernemers een beroep werd gedaan op deze regeling. De overheid komt ondernemers financieel wel tegemoet met de nieuwe regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling zal de werkgevers sneller financieel tegemoetkomen dan bij de regeling voor de werktijdverkorting en geldt voor bedrijven van alle omvang....

Als werkgever wil je het liefste zo veel mogelijk te weten komen tijdens het sollicitatiegesprek over je eventuele nieuwe collega. Toch zijn er wettelijk een aantal zaken die je niet mag achterhalen tijdens het sollicitatiegesprek....

Je medewerkers continu laten ontwikkelen is ontzettend belangrijk. Echter is dit een behoorlijke investering voor veel werkgevers. Het ontbreekt vaak aan tijd, geld, kennis en capaciteit om deze investering mogelijk te maken. De overheid stimuleert MKB organisaties d.m.v. de SLIM subsidie, dit met als doel medewerkers langdurig inzetbaar en productief te houden. Vanuit de overheid wordt € 48 miljoen beschikbaar gesteld om ontwikkeling van medewerkers binnen MKB bedrijven te stimuleren....

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)Het LIV (het lage-inkomensvoordeel) / jeugd-LIV / LKV (het loonkostenvoordeel) zijn onderdelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Hieronder worden de voordelen toegelicht:...

Hoe is FinK ontstaan? - Blog van Femke Teunissen (mede-eigenaar van FinK). Financiële kwaliteit aanbrengen in organisaties, is wat we doen.Interim finance en werving & selectie zijn de manieren hoe we dit doen.Waarom we FinK zijn gestart lijkt me leuk om met jullie te delen....

Ieder moment van de dag word je overspoeld met nieuws over corona. De impact is gigantisch en het raakt de ene organisatie nog meer dan de andere organisatie. We merken dat er veel verschil is tussen manieren hoe bedrijven hiermee omgaan, de dienstverlening en visie op corona zorgt met name voor de diversiteit aan (voorzorg)maatregelen....

Functionerings- en beoordelingsgesprekken, jaargesprekken, ontwikkelgesprekken, POP gesprekken, 360 graden feedback en ga zo maar door. Er zijn velen namen te bedenken die eigenlijk allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: werkgever en werknemer zitten samen om de ontwikkeling van de medewerker te bespreken....

Jaarlijks in januari en juli worden de wettelijke minimumlonen verhoogd. In de tabellen zijn bedragen per maand, week en dag opgenomen uitgesplitst per leeftijd. Deze bedragen gelden per 01-01-2020 en gelden voor een fulltime werkweek. Afhankelijk van de cao en sector waar je als werkgever bij bent aangesloten, geldt een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur. Afhankelijk hiervan zijn de uurlonen per leeftijd anders. Indien je parttime werkt, moeten de bedragen herrekend worden....

Hier de thema’s nog eens kort op een rij:1. Ketenbepaling. Per 01-01-2020 vindt er een verandering plaats van 3 tijdelijke contracten in 2 jaar naar 3 tijdelijke contracten in 3 jaar....

Alle vergoedingen die met personeel te maken hebben vallen onder de werkkostenregeling. Van de koffie op de zaak tot aan kerstpakketten, sportabonnementen, laptops etc.De WKR heeft 3 onderdelen:Nihilwaardering.Gerichte vrijstelling.Vergoedingen/verstrekkingen in de vrije ruimte....

Als eigenrisicodrager betaal je geen volledige Whk-premie, aangezien het WGA deel vervalt. Echter verzeker je dit bij een verzekeraar, waardoor de premie toch terugkomt in de loonadministratie. Daarbij verschillen de premies sterk per verzekeraar. Er zijn niet veel aanbieders, waardoor de premies niet veel lager zijn dan bij het UWV. Daarnaast riskeer je dat je maximaal 10 jaar opdraait voor de kosten van zieke medewerkers....

In de huidige ketenregeling mag de totale periode van bepaalde tijdscontracten niet langer bedragen dan twee jaar.  Wanneer er sprake is van een tussenpoos van 6 maanden of korter, telt deze periode mee in de totale duur. Wanneer de tussenpoos langer dan 6 maanden is, wordt de gehele periode onderbroken waardoor de telling weer opnieuw begint. In totaal mogen er maximaal drie contracten worden aangegaan. Na de periode van 2 jaar, heeft de werknemer recht op transitievergoeding....