Ziekteverzuim en re-integratie

Re-integratie verloopt vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit wil zeggen dat er een stappenplan gevolgd moet worden, om gedurende de twee jaar zieke de verplichtingen vanuit de werkgever en werknemer vast te leggen. Oftewel de werkgever moet zorgen voor een tijdige en adequate verzuim- en re-integratieaanpak. Bij het toetsen van de re-integratie-inspanningen stelt het UWV vast of werkgever en werknemer aan de verplichtingen hebben voldaan. Je wilt natuurlijk voorkomen dat het UWV de inspanningen in twijfel trekt en je nog langer dan twee jaar verantwoordelijk stelt voor de loondoorbetaling.

Verplichtingen tijdens re-integratie

Als ondernemer heb je dus de verplichting om tijdens ziekte van een medewerker aan de Wet Verbetering Poortwachter te voldoen. Dit brengt dat op bepaalde tijden en momenten verplichtingen met zich mee voor zowel werknemer als werkgever. Je wilt natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan. Tijdig advies inwinnen wordt zeker aanbevolen en daar kan Prima Werk en Mens een rol in spelen. Samen met de werkgever wordt een juist en voorspoedig re-integratietraject gevolgd en een goede dossieropbouw tot stand gebracht. Prima Werk en Mens houdt zich aan de bijbehorende verplichtingen, maar denkt ook zeker in mogelijkheden.

Kosten tijdens re-integratie

Ziekteverzuim zorgt over het algemeen voor negatieve energie. Veel verzuimverzekeraars willen ook het pakket casemanagement aan de ondernemer verkopen. Dit betekent dat zij het ziektetraject begeleiden, maar hiervoor betaal je over het algemeen een vast bedrag per persoon per jaar. Prima Werk en Mens adviseert ondernemers om het casemanagement niet in combinatie met de verzuimverzekering af te sluiten. Wij kunnen namelijk aan de hand van een passend uurtarief casemanagement oppakken en dan betaal je dus alleen de daadwerkelijk gemaakte uren vanuit Prima Werk en Mens. Heb je dus geen of weinig ziekteverzuim, dan heb je de vaste prijzen vanuit de verzuimverzekering al bespaard.

Klant aan het woord:

Als ik te maken heb met zieke medewerkers dan schakel ik Prima Werk en Mens in en begeleiden zij mij volledig bij de re-integratie. Dit vind ik enorm prettig aangezien de Wet Verbetering Poortwachter erg complex is.
Monique Loverbosch

Boerenkamps Mode