Wat is DISC

HR is voor veel ondernemers een vaag begrip. Prima Werk en Mens houdt van concreet en tastbaar. Dit betekent dat we op zoek zijn gegaan naar gereedschap om bepaalde ‘vage’ HR onderwerpen tastbaar te maken. Denk aan onderwerpen zoals ‘gedrag’, ‘communicatie’, ‘teamontwikkeling’ etc. Prima Werk en Mens wilde zich conformeren aan een theorie die laagdrempelig is, want het MKB houdt van praktisch en betaalbaar. In 2018 heeft Prima Werk en Mens zich laten certificeren waardoor we aan de slag mogen gaan met DISC. DISC is een methode die aan de hand van vier kleuren persoonlijkheidsanalyses in kaart kan brengen.

DISC teamontwikkeling

Samenwerken in teamverband komt in veel organisaties voor. Om samen tot goede prestaties te komen is communicatie enorm belangrijk. Elkaars gedrag, communicatiestijl en werkwijzen begrijpen, kan enorm veel begrip opleveren. Door andermans gedrag niet meer te interpreteren vanuit de eigen waarheid, komt daar inzicht voor terug. Prima Werk en Mens kan teams naar een hoger niveau tillen door voor deze nieuwe inzichten te zorgen.

Werkwijze teamontwikkeling

Er wordt gestart met het invullen van individuele persoonlijkheidstesten. Deze uitslagen vormen de basis van een training op maat. Iedere individuele uitslag wordt één op één toegelicht waardoor er meer inzicht wordt gegeven in het eigen gedrag. Vervolgens krijgt de leidinggevende inzicht in de DISC profielen van de betreffende medewerkers in het team/ afdeling of organisatie. Daarna wordt in kaart gebracht wat het doel is van de teamsessie en waar tijdens de teamsessie extra aandacht naar uit moet gaan. We adviseren om de teamsessie direct na het werk te plannen. Zodat medewerkers zich kunnen concentreren en niet afgeleid worden door klanten en telefoontjes. De teamsessie duurt ongeveer 3,5 uur en wordt begeleid door twee DISC gecertificeerde professionals vanuit Prima Werk en Mens.