Personeelshandboek

‘Onboarding’ oftewel ‘het inwerken van nieuwe medewerkers’ is een tijdrovend traject als je daar niet de juiste invulling aan hebt gegeven. Bepaalde zaken dient iedere nieuwe medewerker te weten, denk aan;  hygiëne, veiligheidsregels, procedure verlof aanvragen etc. Vaak is deze informatie versnippert te vinden in de hele organisatie. Juist als een organisatie groeiende is, merk je dat het veel gemakkelijker werkt om alle huishoudelijke zaken te borgen op één punt. Zo word je als ondernemer niet iedere keer verrast met vragen omtrent verhuisdagen, de alarmprocedure van het pand, het aantal verlofdagen wat meegenomen mag worden naar volgend jaar etc. We merken dat medewerkers behoefte hebben aan structuur en duidelijkheid en als ondernemer wil je natuurlijk ook gelijkheid uitstralen richting de totale organisatie. Juist als je niet beschikt over een cao, zijn er best veel onderwerpen waar je als ondernemer zelf over mag beslissen hoe je er invulling aan gaat geven.

Hoe komt het personeelshandboek tot stand

Prima Werk en Mens heeft een standaard model wat we hiervoor kunnen hanteren. Vanzelfsprekend is een personeelshandboek maatwerk. Vanuit Prima Werk en Mens gaan we met de ondernemer in gesprek om samen verschillende onderwerpen te bespreken. Hierin wordt enerzijds teruggeblikt, maar met name vooruitgekeken. Vervolgens gaan we deze informatie bundelen en borgen in het personeelshandboek. Afhankelijk van de behoefte kan dit gedaan worden in PDF of kan daar een online tool voor worden ingezet.

Borging personeelshandboek

Na het opleveren van het personeelshandboek adviseren we om de topics te presenteren aan de medewerkers. Hier zou Prima Werk en Mens eventueel ook een rol in kunnen spelen. Vervolgens ontvangt iedere medewerker het personeelshandboek en een akkoordverklaring. Deze akkoordverklaring wordt vervolgens geborgd in het personeelsdossier, waardoor er nooit een discussie kan ontstaan of de medewerker wel of niet op de hoogte was van het huishoudelijk reglement. Vervolgens ontvangt iedere nieuwe medewerker bij de aanname het personeelshandboek en een eventuele korte toelichting. Medewerkers ervaren het als prettig als ze weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze wordt verwacht.