Ontslag

Oorzaken

Er zijn natuurlijk tal van redenen die kunnen leiden tot ontslag. Denk aan bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische omstandigheden, maar ook langdurig of frequent ziekteverzuim en ongewenst gedrag van een medewerker veel voorkomende oorzaken van ontslag. Iedere reden vraagt om een eigen, unieke aanpak.

Onze werkwijze

We begeleiden diverse ontslagcasussen. Van één specifieke ontslagcasus tot en met ondernemingen die een volledig reorganisatietraject ingaan. Altijd typeert onze aanpak zich door een pragmatische benadering. We zijn geen advocaten die alles vanuit wet- en regelgeving benaderen. We beginnen met het in kaart brengen van de situatie en het doel van de ondernemer scherp te krijgen. Vervolgens stellen we een concreet plan van aanpak op en indien de voorbereidingen gedaan zijn, gaan we over tot actie. Gedurende het proces zijn we niet alleen met de ondernemer in gesprek, maar juist ook met de medewerker. Onze tactische gesprekstechnieken en mensgerichte aanpak zorgen voor de gewenste resultaten.

Vervolg

Ontslag is voor velen een traject waar veel negativiteit bij komt kijken. Wij vinden het een uitdaging om dit toch zo soepel en voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Ontslag is immers ooit noodzakelijk om verder te kunnen groeien met je bedrijf.

Heb jij ook buikpijn van een aanstaande ontslagcasus? Neem contact op met de HR Consultants van Prima Werk en Mens en zij gaan pragmatisch met je ontslagvraag aan de slag.