HR 0-meting

Veel ondernemers weten dat HR naar ‘een hoger niveau’ getild kan worden, maar weten niet precies hoe het er daadwerkelijk voor staat op het gebied van HR of waar ze eigenlijk moeten beginnen. Ze hebben bijvoorbeeld in het verleden wel eens een personeelshandboek samengesteld of wat andere HR documenten op laten stellen.

Om een goed beeld te krijgen bij de huidige situatie kunnen wij een HR 0-meting uitvoeren. Dit gebeurt in de volgende stappen.

Werkwijze en tijdsbesteding HR 0-meting

  1. Inventarisatie:
    We inventariseren door middel van observeren, het afnemen van interviews en het beoordelen van beschikbare informatie. Denk aan arbeidsovereenkomsten, verzuimverzekering, beoordelingsformulieren etc.
  1. Plan van aanpak:
    Er worden prioriteiten en deadlines bepaald.
  1. Presentatie:
    Directie (en eventueel HR) wordt doormiddel van een presentatie op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de HR 0-meting.

Per organisatie is de benodigde tijd wisselend. Gemiddeld kunnen we spreken over een tijdsinvestering van 32 uur vanuit Prima Werk en Mens. Hier zijn stap 1 t/m 3 in meegenomen.

Vervolgstappen na HR 0-meting

Na het presenteren van de HR 0-meting wordt duidelijk hoe de huidige situatie op het gebied van HR eruit ziet. Met het vooruitblikken naar de toekomst wordt duidelijk welke stappen er nog gezet kunnen worden om HR naar een hoger niveau te tillen. We gaan samen prioriteiten geven aan deze stappen en daar worden deadlines aan gekoppeld. Zo wordt duidelijk wanneer bepaalde verbeteringen aangebracht zijn. Vanuit Prima Werk en Mens kunnen we een rol spelen bij de invulling van deze verbeteringen. Dit willen we dan zo veel mogelijk op locatie komen uitvoeren. Echter kan het natuurlijk ook zo zijn dat in de organisatie al een HR afdeling aanwezig is, of bepaalde personen daar een rol in gaan spelen. Dit is voor ons geen probleem. Mochten deze betreffende personen hulp of ondersteuning kunnen gebruiken bij de implementatie van de HR verbeteringen, dan kunnen wij ook een adviserende rol innemen. Het eindelijke doel is namelijk HR naar een hoger level tillen.