Duurzame Inzetbaarheid

Ziekteverzuim wil je als werkgever zo veel mogelijk voorkomen of beperken. Preventief te werk gaan, kan door samen met Prima Werk en Mens na te denken over thema’s zoals gezondheid, vitaliteit en mobiliteit.

Dit zorgt voor meer betrokken, gemotiveerde en productievere medewerkers. Vanuit Prima Werk en Mens streven we naar toepasbare oplossingen die verweven kunnen worden in de cultuur van de organisatie.