Competentiemanagement

Hoe verandert de organisatiestructuur als het bedrijf gaat groeien of krimpen? Aan welke talenten heeft jouw organisatie behoefte? Welke competenties zijn vervolgens nodig voor een goede invulling van een functie?

Prima Werk en Mens kan dit samen met de ondernemer inzichtelijk maken. Als de organisatiestructuur, functies en bijbehorende competenties inzichtelijk zijn, beschikken we over praktische en digitale tools om hier opvolging aan te geven.