De do’s en don’ts van een sollicitatiegesprek


Als werkgever wil je het liefste zo veel mogelijk te weten komen tijdens het sollicitatiegesprek over je eventuele nieuwe collega. Toch zijn er wettelijk een aantal zaken die je niet mag achterhalen tijdens het sollicitatiegesprek.

Hier beantwoorden we 6 vragen over wat wel en niet besproken mag worden tijdens het sollicitatiegesprek.

 1. Mag de werkgever tijdens sollicitatiegesprek vragen of sollicitant ziekte of beperking heeft?

  Nee, dat mag niet. Een werkgever mag tijdens het sollicitatiegesprek niet vragen naar de gezondheid. Ook mag de werkgever niet vragen naar het ziekteverzuim in het verleden.Let op: als de gezondheid rechtstreeks van belang is voor de functie waarop iemand solliciteert, bijvoorbeeld omdat hij belangrijke onderdelen van deze functie niet kan uitvoeren vanwege een ziekte of beperking, dan moet de sollicitant dit zelf aan de werkgever vertellen tijdens het sollicitatiegesprek. Als de werknemer 2 maanden in dienst is, dan mag de werkgever vragen of iemand in aanmerking komt voor de no-riskpolis van de Ziektewet. Een werkgever mag wel tijdens de sollicitatieprocedure bij het UWV controleren of iemand behoort tot de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

 2. Mag de werkgever vragen naar een zwangerschap/ kinderwens?

  Nee, dat mag niet. De sollicitant hoeft hier geen antwoord op te geven. Zelfs als de sollicitant zwanger is, dan is zij dit niet verplicht om te vertellen.Uitzondering:
  Als je er echt naar moet vragen uit ‘bescherming van de vrouw, met name in verband met zwangerschap en moederschap’, mag het wel. Als het bijvoorbeeld gaat om het uitoefenen van een zeer gevaarlijk beroep – waarbij buiten de periode van zwangerschapsverlof nog gevaarlijke situaties kunnen ontstaan – mag je dus wel vragen of iemand zwanger is.

 3. Hoe stelt de werkgever de geschiktheid voor de functie vast?

  De werkgever mag niet vragen naar de gezondheid van de werknemer, maar wil wel graag weten of de sollicitant geschikt is voor de functie.Enkele voorbeelden van vragen die de werkgever wel mag stellen, zijn:

  • “Als financieel medewerker moet u lang achter een bureau kunnen zitten. Bent u in staat 2 uur achter elkaar aan een bureau te werken zonder tussentijds op te staan?”
  • “Als binnendienstmedewerker moet u teksten van het beeldscherm kunnen lezen. Bent u in staat om een groot deel van de dag met een beeldscherm te werken?”
  • “Als vrachtwagenchauffeur moet u lang (bijvoorbeeld 4 uur) achter het stuur kunnen zitten zonder te stoppen. Kunt u dat volhouden?”
  • “Als horecamedewerker moet u een aantal uren (bijvoorbeeld 4 uur) achter elkaar staand werken. Kunt u dat volhouden zonder tussentijds te gaan zitten?”
 1. Mag een werkgever een kopie van het identiteitsbewijs vragen als iemand solliciteert?

  Nee, dat mag niet. Een kopie van het identiteitsbewijs, zoals paspoort of identiteitskaart, bevat namelijk gegevens die niet noodzakelijk zijn voor een werkgever tijdens de sollicitatieprocedure, zoals een pasfoto en nationaliteit.Een werkgever mag wel de identiteit controleren tijdens de sollicitatieprocedure. Dit doet de werkgever door de kandidaat te vragen het originele identiteitsbewijs te laten zien.Als iemand bij de werkgever in dienst treedt, dan mag deze wel vragen om een kopie van het identiteitsbewijs. De werkgever is dan zelfs wettelijk verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs te hebben.Let op: als iemand zich inschrijft bij een uitzendbureau, dan mag het uitzendbureau wel een kopie maken van het identiteitsbewijs.

 2. Mag aanstaande werkgever kandidaat medisch laten keuren?

  Een medische keuring of aanstellingskeuring kan soms onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure. Dit mag alleen als de functie bijzondere eisen stelt aan uw medische geschiktheid.Van een bijzondere functie-eis is pas sprake als de normale arbo-maatregelen niet genoeg zijn om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Het gaat om bijzondere functie-eisen met een:

  • gezondheidsrisico (bijvoorbeeld meer dan 15 keer per dag gewichten van meer dan 20 kg tillen);
  • veiligheidsrisico (bijvoorbeeld details kunnen waarnemen op een afstand van minder dan 60 cm);
  • gezondheids- én een veiligheidsrisico (bijvoorbeeld bij zeer zwaar lichamelijk werk).In de vacaturetekst moet staan dat de kandidaat voor de baan een medische keuring moet ondergaan. Voor de keuring moet de werkgever de kandidaat schriftelijk informeren over het doel van de keuring. En over de vragen en onderzoeken die onderdeel zijn van de keuring.De aanstaande werkgever mag de kandidaat pas medisch laten keuren aan het einde van het sollicitatieproces, als hij van plan is om de sollicitant aan te nemen.
 1. Mag de werkgever vragen naar de etnische afkomst?

  Nee, dat mag niet. Denk aan: wil je terugkeren naar je land van herkomst? Heb je moeite met het accepteren van opdrachten van vrouwelijke leidinggevenden? Deze vragen kunnen een discriminerend effect hebben of er in ieder geval voor zorgen dat een sollicitant zich er ongemakkelijk bij voelt en zich daardoor niet optimaal kan presenteren in het gesprek.Volgens artikel 1 in de Grondwet en de Algemene wet gelijke behandeling mag je als werkgever geen onderscheid maken op grond van:

  • Godsdienst
  • Politieke gezindheid
  • Levensovertuiging
  • Ras
  • Geslacht
  • Nationaliteit
  • Seksuele geaardheid
  • Burgerlijke sta

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem gerust vrijblijvend contact op met onze consultants via 0493-322948 of info@primawerkenmens.nl.