DISC: hoe effectief is jouw team?

Hoe stel jij het juist team samen? Hoe verloopt de communicatie en hoe zou de samenwerking in het team naar een hoger niveau getild kunnen worden?

Door gedrag zichtbaar en bespreekbaar te maken met elkaar, is het mogelijk de samenwerking te versterken. Werknemers kunnen zich individueel ontwikkelen en onderlinge relaties en verhoudingen kunnen geoptimaliseerd worden.  Samen werk je aan organisatiedoelstellingen: hoe beter je op elkaar ingespeeld bent, hoe meer effect je kunt bereiken op de werkvloer.

Door middel van wetenschappelijk analysemodel DISC, kan het voorkeursgedrag van werknemers worden vastgesteld. DISC werkt met vier stijlen. Iedereen heeft wel een bepaalde mate van elke stijl in zijn profiel, geheel afhankelijk van iemands voorkeur. Iedere werknemer ontvangt een individueel profiel. Er bestaan geen ‘slechte’ of ‘goede’ stijlen. Een bepaalde gedragsstijl kan wél effectief of minder effectief zijn in een bepaalde werksituatie of voor een bepaalde functie. Door andermans gedrag niet meer te interpreteren vanuit jouw eigen waarheid, komt daar inzicht voor terug.

Hoe gaan wij aan de slag met het onderwerp ‘teamsessies’.

  1. Allereerst bepalen we het doel van de ondernemer. Wat is de huidige situatie en waarom zou DISC de juiste tool zijn?
  2. De betrokkenen krijgen een uitnodiging om het persoonlijke DISC analyse in te vullen (dit kan online plaatsvinden en kost 10 minuten tijd).
  3. Een gecertificeerde DISC Consultant van Prima Werk en Mens gaat de uitslag van de DISC test één op één toelichten.
  4. De leidinggevende(n) worden geïnstrueerd over de DISC profielen in het eigen team.
  5. De teamsessie vindt plaats onder leiding van Prima Werk en Mens. Dit met als doel om teamleden dichter bij elkaar te brengen. De teamsessie wordt afgesloten met een praktisch verbeterplan zodat de samenwerking geoptimaliseerd wordt.

 

Wil jij weten hoe DISC binnen jouw organisatie van toegevoegde waarde kan zijn? Neem contact op met onze HR consultants, zodat we samen de mogelijkheden kunnen bekijken.