Casemanagement bij (langdurig) arbeidsongeschiktheid

In augustus 2020 heb ik de opleiding Regie op Verzuim afgerond. Na het behalen van dit HBO diploma én een registratie in het register mag ik me officieel Register Casemanager noemen.

Maar wat doe ik als Register Casemanager?

Het is een verplichting uit de Wet Verbetering Poortwachter dat voor ieder verzuimdossier een casemanager wordt aangewezen. Als casemanager ben ik verzuimexpert en begeleid ik het verzuim- en re-integratieproces van een zieke medewerker. Doordat ik hier dagelijks mee bezig ben, ken ik de regels en procedures van verzuim en re-integratie goed.

Opvolging Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter verwacht een grote inspanning van zowel werkgever als werknemer. Deze wetgeving kent een groot aantal (administratieve) verplichtingen. Het is mijn taak om te zorgen dat deze verplichtingen worden nageleefd en jou als werkgever te behoeden voor een loonsanctie (extra jaar loondoorbetaling).

Sleutelfiguur

Als werkgevers of leidinggevenden naast hun eigen werkzaamheden uitvoering moeten geven aan het complexe verhaal van de Wet Verbetering Poortwachter is het risico groot dat belangrijke zaken missen. Zij begeleiden immers (en gelukkig!) maar incidenteel een langdurige verzuimcasus. Als Register Casemanager ben ik een sleutelfiguur en neem ik de regie in het totale proces. Ik stem af met werkgever, werknemer, bedrijfsarts, andere specialisten zoals arbeidsdeskundigen en externe zoals het UWV, Belastingdienst, verzekeraars en bijvoorbeeld pensioenfondsen.

Inzicht brengen in kosten, risico’s en mogelijkheden

Als Register Casemanager ben ik in staat om zowel op bedrijfs- als medewerkerniveau inzichtelijk te maken wat een proces van ziekteverzuim doet met kosten (premies) en inkomen. Ook indien de afspraken niet nageleefd worden, bewaak ik het proces middels het opleggen van sancties. Daarnaast beoordeel ik ieder dossier of er kansen zijn om gebruik te maken van vangnetconstructies, No-Risk mogelijkheden en eventueel verhaalrecht bij schuld door derden.

Ook de mogelijkheden worden in kaart gebracht om bepaalde kosten te verhalen op belanghebbende.

Blijf in gesprek

Een hele belangrijke rol die ik als casemanager heb, is om te zorgen dat de diverse partijen met elkaar in gesprek blijven. Ik zal dus niet alleen adviseren maar ook de gesprekken bijwonen, voeren en/of regiseren.

Zoals bovenstaande laat zien, is een Register Casemanager een belangrijke spin in het (verzuim)web. Als Register Casemanager help ik bedrijven om grip te krijgen op verzuim en verzuim beheersbaar te maken.

Speelt er bij jou een (complex) verzuimdossier?

Neem gerust contact op met Pauline voor de mogelijkheden op telefoonnummer 0493-322848 of pauline@primawerkenmens.nl.

* Deze informatie is verstrekt op 17 februari 2021.