Ben jij al WAB-proof?

Hier de thema’s nog eens kort op een rij:

1. Ketenbepaling

Per 01-01-2020 vindt er een verandering plaats van 3 tijdelijke contracten in 2 jaar naar 3 tijdelijke contracten in 3 jaar.

2. Oproepkrachten

Per 01-01-2020 moet je oproepkrachten minimaal 4 dagen van te voren oproepen/ afzeggen. Na 12 maanden dienstverband dien je tevens een vast urenaanbod te doen van de gemiddelde uren van de afgelopen 12 maanden.

3. Transitievergoeding

Per 01-01-2020 heeft de medewerker vanaf de 1e werkdag recht op een transitievergoeding. De hoogte bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Indien er geen sprake is van een heel dienstjaar, wordt de hoogte naar rato vastgesteld.

4. Payroll

Per 01-01-2020 krijgt een payrollmedewerker dezelfde arbeidsvoorwaarden en ketenbepaling als het  personeel in loondienst in de betreffende branche. De pensioenregeling van de uitzendbranche blijft gelden tot 2021. Daarnaast geldt er voor hen geen uitzendbeding meer.

5. Cumulatiegrond ontslag

Per 01-01-2020 geldt een cumulatiegrond voor ontslag via de kantonrechter. Dit betekent dat er meerdere ontslaggronden met elkaar gecombineerd mogen worden om het dienstverband te beëindigen.

6. WW-premie

Per 01-01-2020 vervalt  de sectorafhankelijke premie. Deze wordt vervangen door een premie afhankelijk van soort contract:
1. De hoge premie geldt bij contracten voor bepaalde tijd (premie is vastgesteld op 7,94%).
2. De lage premie geldt bij contracten voor onbepaalde tijd met vaste uren, BBL contracten en contracten voor medewerkers onder de 20 jaar (premie is vastgesteld op 2,94%).

Bovenstaande vergt enkele administratieve verplichtingen van de werkgever. De overheid heeft het termijn waarop het dossier op orde moet zijn met 3 maanden verlengd. Dat betekent dat je toch per 01-01-2020 bijvoorbeeld de lage WW-premie kunt toepassen ook al kun je dit nog niet met getekende contracten bewijzen. Uiterlijk 31-03-2020 moet het personeelsdossier op orde zijn.

De WAB maakt het werkgeverschap niet direct makkelijker, maar vergeet de slogan van Prima Werk en Mens niet! ‘Wij maken werkgeverschap eenvoudig’.

Aandachtspunten werkgever:

– Heb je jouw personeelsplanning al zodanig aangepast dat deze voldoet een het oproeptermijn van 4 dagen voor oproepkrachten?
– Heb je oproepkrachten die op 01-01-2020 meer dan 12 maanden in dienst zijn al een vast uren aanbod gedaan? Prima Werk en Mens kan hiervoor een brief opstellen met daarin een opgenomen een keuzemogelijkheid voor de werknemer om wel of niet akkoord te gaan met het aanbod. Ook al slaat je werknemer dit aanbod af, de verplichting om jaarlijks een aanbod te doen blijft bestaan.
– Maak jij nog gebruik van payroll? Waarschijnlijks is het voordeliger om werknemers zelf in loondienst te nemen. Je kunt Prima Werk en Mens om een kostprijsberekening vragen, zodat je hierin een goede keuze kunt maken.
– Ben je voornemens om een werknemer te ontslaan? Schakel met Prima Werk en Mens over de mogelijkheden en kosten (denk aan transitievergoeding).
– Beschik jij al over schriftelijke en getekende contracten per werknemer? Een addendum is hiervoor voldoende. Prima Werk en Mens kan dit voor je uit handen nemen. Zorg dat de personeelsdossier uiterlijk 31-03-2020 op orde zijn!
– Is Prima Werk en Mens al per werknemer op de hoogte van het soort contract en of wordt voldaan aan de voorwaarden? Stem dit tijdig met Prima Werk en Mens af, want vanaf 01-01-2020 ben je verplicht om op de strook te vermelden: het soort contract en het aantal uren.

Heb je ondersteuning nodig om WAB-proof te worden, neem contact op met onze Salarisadviseurs via info@primawerkenmens.nl of 0493-322948.